Vsak 12. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2015/2016 je redni osnovnošolski program obiskovalo 170.067 učencev. Šolska vrata je jeseni 2015 učencem odprlo 777 osnovnih šol.

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2015 veljalo za občine Ljubljana (55 osnovnih šol), Maribor (23), Kranj (17), Koper (15), Ajdovščina in Kamnik (vsaka po 13), Novo mesto in Velenje (vsaka po 12), Nova Gorica in Slovenska Bistrica (vsaka po 11).

Podatki za Slovenijo za leto 2015 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 219 učencev. V 74 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (736), Žiri (530), Ruše (450), Trzin (423), Jesenice (419), Log - Dragomer (414), Ljubljana (409) in Prebold (408).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo, manj kot 50, so imele šole prebivalstveno manjših občin: Osilnica (3), Hodoš (5), Jezersko in Solčava (vsaka po 28), Šalovci (32), Kobilje (38) in Kostel (45).  

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 280, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 146.

Učenci in učenke v osnovnih šolah, občine, Slovenija, 2015/2016

Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo

Ime
Mengeš 736
Žiri 530
Ruše450
Trzin423
Jesenice419Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo

Ime 
Osilnica3
Hodoš5
Solčava  28
Jezersko28
Šalovci 32