Število študentov se zmanjšuje

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2015/2016 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 80.798 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 študentov. Število vpisov je bilo nižje, in sicer za 12 %.