Med prebivalstvom Slovenije je 4 % študentov

V študijskem letu 2015/2016 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 80.798 študentov, to pomeni povprečno 39 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Luče (55) ter Bloke, Kobarid, Naklo, Vodice in Žužemberk (vsaka po 51).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Hodoš (11), Osilnica (16), Cirkulane (23), Apače in Juršinci (vsaka po 24) ter Črenšovci in Šentilj (vsaka 26).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija  (42), najmanj pa obalno-kraška statistična regija, 32.

Študenti v terciarem izobraževanju, občine, Slovenija, 2015/2016


Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev

Ime  
Luče55
Žužemberk 52
Kobarid51
Vodice51
Dolenjske Toplice50Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev

Ime  
Hodoš       11
Osilnica16
Cirkulane  23
Juršinci24
Apače 24