Delež vpisanih dijakov v srednje šole pa se povečuje

Tudi število dijakov se v zadnjih letih nenehno zmanjšuje, prav tako zaradi negativnih demografskih gibanj – zmanjševanja rodnosti in posledičnega upada števila prebivalcev v starostni skupini, tipični za srednješolsko izobraževanje.

V začetku šolskega leta 2015/2016 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 74.759 dijakov, v začetku šolskega leta 2000/2001 pa še 104.840; to pomeni, da se je število dijakov v petnajstih letih zmanjšalo za 29 %. Nasprotno pa se je delež vpisanih dijakov med prebivalstvom v starostni skupini 15 do vključno 19 let povečal. V šolskem letu 2000/2001 je bilo vpisanih 77 % dijakov te starosti, petnajst let pozneje – v šolskem letu 2015/2016 pa 97 %.