Število otrok, vpisanih v vrtce, narašča

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v slovenske vrtce vključenih 78 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2010/2011, pa 5 % manj.

89 občin oz. 42 % vseh občin je po deležu otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 60 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (82 %).

V občinah Osilnica, Hodoš, Ribnica na Pohorju in Luče pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti). Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 68 %.

Otroci v vrtcih, bočine, Slovenija, 2015/2016

Občine z največjim deležem otrok v vrtcih

Ime %
Velike Lašče93
Kostanjevica na Krki92
Žiri89
Loški Potok88
Veržej 88Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih

Ime %
Osilnica 15
Hodoš40
Ribnica na Pohorju 44
Luče49
Zavrč52