Število osnovnih šol

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, predvsem zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je po letu 2003 sicer počasi naraščalo, od leta 2010 pa spet rahlo upada.

Leta 2015 je bilo v Sloveniji 777 osnovnih šol, leta 2000 pa 816 (to pomeni, da je število osnovnih šol v petnajstih letih upadlo za 5 %). V enakem obdobju se je zmanjšalo tudi število šolajočih otrok v rednih osnovnošolskih programih. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih skupaj 170.067 otrok, v šolskem letu 2000/2001 pa 181.390. V petnajstih letih je tako število otrok v osnovnih šolah upadlo za 6 %, vendar njihovo število ni upadalo v celotnem obdobju. V zadnjih petih letih se je trend namreč obrnil, tako da število učencev v osnovnih šolah ponovno narašča.