Diplomanti v Sloveniji

Leta 2015 je bilo v Sloveniji 18.631 diplomantov terciarnega izobraževanja, to je približno 9 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 67 občin ali 32 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Bloke (15), Cankova (14) ter Naklo, Šmartno ob Paki in Vipava (vsaka občina 13 diplomantov). Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev sta imeli koroška in goriška statistična regija (10).

Diplomanti in diplomantke, občine, Slovenija, 2015/2016

Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev

Ime  
Bloke15
Cankova14
Naklo13
Šmartno ob Paki13
Vipava13Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev

Ime 
Solčava2
Osilnica          3
Hodoš3
Kobilje4
Dobrovnik4