Vsak 27. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2015/2016 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (8.640 oz. 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.032 oz. 4 % vseh dijakov), Kranj (1.958 oz. 3 % vseh dijakov), Celje (1.645 oz. 2 % vseh dijakov) in Koper (1.583 oz. 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2015/2016 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 74.759 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 36 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Gorenja vas - Poljane (55), Vransko (52), Dobova - Polhov Gradec in Mozirje (vsaka 51). Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Osilnica (19), Hodoš (21) in Kostel (23).

Dijakinje in dijaki, občine, Slovenija, 2015/2016

Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev

Ime
Gorenja vas - Poljane55
Vransko52
Dobrova - Polhov Gradec51
Mozirje51
Železniki50Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev

Ime
Osilnica19
Hodoš21
Kostel23
Kranjska Gora24
Bovec     25