Gorenjska regija

Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. 

Gorenjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

V gorenjski statistični regiji je v 2015 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,9 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–2 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (28 %) je bila med preostalimi regijami druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2015 v tej regiji druga najnižja (6,9 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim povprečjem (1.011 EUR). Nižja kot v večini regij je bila tukaj tudi stopnja tveganja revščine (13,3 %). Prebivalci te regije so bili v 2015 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so ocenili z oceno 7,3 (od 10).

V regiji je delovalo skoraj 19.000 podjetij, v njih je delalo skoraj 69.000 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 57 ali 9 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. BDP na prebivalca je v 2015 znašal 16.437 EUR, kar je bilo manj od državnega povprečja. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev (388) je bilo nižje od povprečja v Sloveniji (410), po številu počitniških stanovanj (3.367) pa se je regija uvrstila na prvo mesto. Gorenjska statistična regija je imela v 2015 na razpolago tudi največ turističnih ležišč (27.000). Turisti so v tem letu ustvarili skoraj 2 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 79 % ustvarili tuji turisti. V tej regiji je bilo v 2015 namenjenih največ sredstev za investicije v varstvo okolja (2 % regionalnega BDP).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,4101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,59,7
Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev203.9292.063.077
Število zaposlenih oseb250.180713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.010,831.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.822.60895.298.760