Jugovzhodna Slovenija

Po površini naša največja statistična regija povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija

Vir: Zavod RIC Bela krajina

V tej statistični regiji je v 2015 živelo 7 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po največjem deležu družin, ki imajo pet ali več otrok (0,5 %); imela je tudi enega najvišjih deležev prebivalcev, starih 0–14 let (15,7 %). V tej regiji je bilo obsojenih največ oseb na 1.000 prebivalcev (5). Število študentov na 1.000 prebivalcev je bilo drugo najvišje v Sloveniji (41), polovica teh študentov je študirala v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti (9,8 %) je bila nekoliko višja od povprečja v Sloveniji (9,0 %). Jugovzhodna Slovenija je bila poleg osrednjeslovenske edina statistična regija s plačami, ki so bile višje od slovenskega povprečja; v 2015 so znašale 1.023 EUR neto. Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je odhajalo na delo v osrednjeslovensko statistično regijo.

BDP na prebivalca je bil tretji najvišji v Sloveniji (17.941 EUR), industrija pa je prispevala največji delež k regionalni bruto dodani vrednosti (51 %). V jugovzhodni Sloveniji je bilo 40 % stanovanj priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, kopalnico pa je imelo 90 % stanovanj (najmanj med vsemi regijami). V 2015 je bilo v tej regiji zabeleženih skoraj 380.000 prenočitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (37 %) pa je bila predzadnja. V tej regiji je nastalo povprečno 405 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 60 % so jih zbrali ločeno. Skoraj vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena (99,7 %).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,2101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,89,7
Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev142.3562.063.077
Število zaposlenih oseb44.959713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.022,581.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.692.30495.298.760