Podravska regija

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravska

Vir: SOkol, Agencija RS za okolje

V podravski statistični regiji je v 2015 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež prebivalcev, starih 0–14 let, je bil v tej regiji eden najnižjih (13,5 %); nižji je bil samo še v pomurski statistični regiji. V 2015 se je število prebivalcev v tej regiji nekoliko zmanjšalo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,7, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,8. Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil v 2015 tukaj med višjimi (69,6 %). Odstotek umrlih pred 65. letom je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji (20 %). Delež višješolsko in visokošolsko izobraženih prebivalcev (25–64 let) je bil v podravski regiji nižji od slovenskega povprečja, znašal je 24 %; med študenti iz te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanjši (21 %). Stopnja brezposelnosti v tej regiji (11,0 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji (9,0 %).

Ta regija je ustvarila 13 % nacionalnega BDP, BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji v Sloveniji. V tej statistični regiji je v 2015 delovalo nekaj manj kot 26.000 podjetij, v vsakem so delale povprečno 4,6 osebe. Tukaj je bilo 423 stanovanj na 1.000 prebivalcev; 7 % stanovanj je bilo zgrajenih po letu 2005, kar pomeni, da je ta regija regija z razmeroma velikim deležem novejših stanovanj. Delež po letu 2005 zgrajenih stanovanj je bil večji le še v osrednjeslovenski in obalno-kraški statistični regiji. V podravski statistični regiji je bilo v 2015 ustvarjenih več kot pol milijona turističnih prenočitev, od teh so jih skoraj dve tretjini ustvarili tuji turisti. V 2015 je v tej regiji nastalo 438 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 70 % teh odpadkov (4. največji delež med vsemi regijami).
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,6101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,89,7
Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev322.5452.063.077
Število zaposlenih oseb101.371713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)938,531.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.345.99695.298.760