Obalno-kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno-kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

V obalno-kraški statistični regiji je v 2015 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (9,2 %). Starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji 30 let, torej 0,7 leta nad povprečjem celotne Slovenije. V 2015 je bil delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v tej regiji tretji najvišji v Sloveniji (27 %). Število dijakov (30 na 1.000 prebivalcev) in število študentov (32 na 1.000 prebivalcev) je bilo najnižje v Sloveniji. Stopnja brezposelnosti je bila nekoliko nad povprečjem Slovenije (9,3 %), tudi povprečne mesečne neto plače so bile od slovenskega povprečja nekoliko nižje (998 EUR).

BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (18.738 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je delovalo nekaj več kot 13.500 podjetij, povprečno so v njih delale 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji. V tej regiji je bilo največ stanovanj na 1.000 prebivalcev (487); 60 % ali najmanj med vsemi regijami, jih je imelo centralno ogrevanje. Obalno-kraška je izrazito turistična regija. V 2015 je bilo tam ustvarjenih skoraj 2,3 milijona turističnih prenočitev (42 % domačih, 58 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo največ prenočitev italijanskih turistov (23 %). V tej regiji je v 2015 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca (495 kg); 62 % je bilo ločeno zbranih (povprečje za Slovenijo 69 %). Pred izpustom v javno kanalizacijo je bilo prečiščene 99 % vse odpadne vode.
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108,2101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,99,7
Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev112.9422.063.077
Število zaposlenih oseb37.587713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)998,391.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.019.84895.298.760