Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

V goriški statistični regiji je v 2015 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 80 ali več let (5,9 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna, skupno se je število prebivalcev v 2015 zmanjšalo za 0,1 %. Na 1.000 prebivalcev je bilo 42 študentov, kar je največ med vsemi regijami. 63 % študentov iz goriške regije je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od povprečja Slovenije (7,7 %) in tudi razlika v stopnjah brezposelnosti med spoloma je bila tukaj ena manjših. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 15 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija (9 %). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj najvišje v Sloveniji (580), pa tudi njihova starost je bila povprečno najvišja (10,8 leta).

V 2015 je bilo v goriški statistični regiji 428 stanovanj na 1.000 prebivalcev; po letu 2005 je bilo zgrajenih 4,9 % stanovanj. Povprečna uporabna površina stanovanja v tej regiji je v 2015 merila 86 m2 , s čimer se je ta regija uvrstila na drugo mesto med slovenskimi regijami. Večja stanovanja so imeli le še v pomurski statistični regiji. V goriški statistični regiji je bilo v 2015 ustvarjenih 683.000 prenočitev turistov; 77 % so jih ustvarili tuji turisti, med njimi največ italijanski turisti. V 2015 je tukaj nastalo 480 kg odpadkov na prebivalca, kar je 29 kg več od slovenskega povprečja; ločeno zbranih je bilo 64 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji se je dobavilo 40,5 m3 vode. Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena, se je ta regija s 75 % uvrstila v spodnjo polovico.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)50,8101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,89,7
Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev118.1962.063.077
Število zaposlenih oseb37.422713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)984,591.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.963.45595.298.760