V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2015 živelo največ prebivalcev Slovenije, 26 %, in v povprečju so bili tudi najmlajši (41,3 leta). Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj najvišja (30,1 leta). Tretjina prebivalcev (25–64 let) je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, kar je bilo največ med vsemi regijami. Delež oseb, ki so živele pod pragom tveganja revščine, je bil v tej regiji drugi najnižji, 11,8 %. Osrednjeslovenska statistična regija je bila poleg gorenjske in goriške regija, katere prebivalci so bili najbolj zadovoljni z življenjem (ocena 7,3 od 10). Stopnja brezposelnosti (7,3 %) je bila nižja od slovenskega povprečja. Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala v tej regiji (91 %). Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je bila najvišja med vsemi statističnimi regijami (1.099 EUR).

Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila skoraj 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 26.000 EUR na prebivalca. V tej regiji je bilo največ podjetij (tretjina vseh podjetij v Sloveniji) in tudi največ hitrorastočih podjetij (32 %); v hitrorastočih podjetjih je delalo skoraj 21.000 oseb. Prebivalci te regije so vozili povprečno najmanj stare osebne avtomobile (9,1 leta). V tej (in obalno-kraški) statistični regiji je bil delež stanovanj, zgrajenih po letu 2005, največji (8,8 %). V osrednjeslovenski statistični regiji je bil največji tudi delež stanovanj, ki so imela centralno ogrevanje (90 %); tudi delež stanovanj, priklopljenih na javno kanalizacijo, je bil tukaj največji (74 %). Izstopala je še po največjem deležu prenočitev tujih gostov (93 %). Tukaj je bilo največ ločeno zbranih komunalnih odpadkov (73 %).