V posavski statistični regiji so v 2015 živeli 4 % prebivalcev Slovenije. V 2015 je naravni prirast na 1.000 prebivalcev znašal –0,6, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa 1,7. V tej regiji je bilo 38 študentov na 1.000 prebivalcev, kar je blizu slovenskemu povprečju (39). Delež oseb, ki so živele pod pragom tveganja revščine, je bil tukaj med vsemi regijami drugi najvišji (16,8 %), s svojimi dohodki pa je težko ali zelo težko preživela več kot tretjina tukajšnjih gospodinjstev. Stopnja brezposelnosti v tej regiji (6,0 %) je bila najnižja med vsemi regijami v Sloveniji. Skoraj tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije je v 2015 delala v drugi regiji. Povprečna mesečna neto plača v posavski statistični regiji je bila za skoraj 60 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 955 EUR.

BDP na prebivalca te regije je znašal 15.614 EUR. Skoraj polovica regionalne bruto dodane vrednosti je bila ustvarjena v industriji, kar je bil tretji največji delež med vsemi regijami. Skoraj 10 % stanovanj v posavski statistični regiji je bilo brez kopalnice; le 35 % tukajšnjih stanovanj je bilo priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje (najmanj v primerjavi z drugimi regijami). V 2015 je bilo v posavski regiji ustvarjenih 650.000 turističnih prenočitev, kar je bilo nekaj več kot 6 % vseh turističnih prenočitev v državi. Osebni avtomobili tukajšnjih prebivalcev so bili v povprečju med starejšimi v Sloveniji (10,5 leta). V 2013 je bilo tukaj povprečno kmetijsko gospodarstvo veliko 5,4 ha, kar je regijo uvrščalo med statistične regije z manjšimi kmetijskimi gospodarstvi. V 2015 je tukaj nastalo 463 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so jih zbrali 68 %.