V zasavski statistični regiji so v 2015 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Delež otrok, mlajših od 15 let, je znašal 14 %, delež prebivalcev, starih 80 ali več let, pa je 5 %. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–1,1), prav tako selitveni prirast na 1.000 prebivalcev; ta je bil celo najnižji med vsemi regijami (–4,4). Prebivalci zasavske statistične regije so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno oceno 7,1 od 10 (enako povprečju Slovenije v 2015). 20 % oseb, ki so umrle v tej regiji v 2015, je umrlo pred 65. letom. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil v tej regiji najmanjši (68 % otrok ustrezne starosti). Stopnja brezposelnosti je bila tretja najvišja v državi (10,8 %). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (49 %), velika večina jih je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.060 EUR). Industrija je k regionalni bruto dodani vrednosti prispevala skoraj 42 %. V zasavski statistični regiji je delovalo malo manj kot 3.900 podjetij, povprečni prihodek podjetja na osebo, ki dela v podjetju, pa je bil najnižji v državi (68.743 EUR). Tukaj je bilo po letu 2005 zgrajenih najmanj stanovanj (4 %); tudi povprečna uporabna površina stanovanj je bila najmanjša med vsemi regijami (73 m2 ). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo prav tako najnižje (482). Regija ni bila izrazito turistična, zabeleženih je bilo blizu 5.000 prenočitev tujih in blizu 2.000 prenočitev domačih turistov. V zasavski statistični regiji je v 2015 nastalo najmanj komunalnih odpadkov v Sloveniji (335 kg na prebivalca); 60 % od nastalih komunalnih odpadkov je bilo ločeno zbranih, kar je bilo nekoliko manj od državnega povprečja (69 %).