V obalno-kraški statistični regiji je v 2015 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (9,2 %). Starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji 30 let, torej 0,7 leta nad povprečjem celotne Slovenije. V 2015 je bil delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v tej regiji tretji najvišji v Sloveniji (27 %). Število dijakov (30 na 1.000 prebivalcev) in število študentov (32 na 1.000 prebivalcev) je bilo najnižje v Sloveniji. Stopnja brezposelnosti je bila nekoliko nad povprečjem Slovenije (9,3 %), tudi povprečne mesečne neto plače so bile od slovenskega povprečja nekoliko nižje (998 EUR).

BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (18.738 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je delovalo nekaj več kot 13.500 podjetij, povprečno so v njih delale 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji. V tej regiji je bilo največ stanovanj na 1.000 prebivalcev (487); 60 % ali najmanj med vsemi regijami, jih je imelo centralno ogrevanje. Obalno-kraška je izrazito turistična regija. V 2015 je bilo tam ustvarjenih skoraj 2,3 milijona turističnih prenočitev (42 % domačih, 58 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo največ prenočitev italijanskih turistov (23 %). V tej regiji je v 2015 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca (495 kg); 62 % je bilo ločeno zbranih (povprečje za Slovenijo 69 %). Pred izpustom v javno kanalizacijo je bilo prečiščene 99 % vse odpadne vode.