Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev203.9292.063.077
Število zaposlenih oseb250.180713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.010,831.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.822.60895.298.760
Število moških100.9711.022.554
Število žensk102.9581.040.523
Naravni prirast385807
Skupni prirast-181.314
Število vrtcev261978
Število otrok v vrtcih8.46885.407
Število učencev v osnovnih šolah47.177170.067
Število dijakov (po prebivališču)7.72174.759
Število študentov (po prebivališču)8.03880.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
82.180803.644
Število samozaposlenih oseb
8.79391.561
Število registriranih brezposelnih oseb
7.751112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.545,331.555,89
Število podjetij18.994191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
79.065845.415
Število osebnih avtomobilov
106.2721.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
60.651650.111
Število prihodov turistov830.9003.927.530
Število prenočitev turistov1.984.86910.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)2.13121.400
Uvoz blaga (mio. EUR)1.61021.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)31.031501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)64.137442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)457.8755.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)3.35238.570