Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.33420.273
Število prebivalcev535.3752.063.077
Število zaposlenih oseb13.949713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.099,231.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)43.414.61895.298.760
Število moških261.4901.022.554
Število žensk273.8851.040.523
Naravni prirast1.475807
Skupni prirast2.5161.314
Število vrtcev20978
Število otrok v vrtcih25.89885.407
Število učencev v osnovnih šolah4.344170.067
Število dijakov (po prebivališču)18.74874.759
Število študentov (po prebivališču)21.05480.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
216.473803.644
Število samozaposlenih oseb
22.90591.561
Število registriranih brezposelnih oseb
26.664112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.719,971.555,89
Število podjetij63.350191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
214.731845.415
Število osebnih avtomobilov
277.4361.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
189.942650.111
Število prihodov turistov727.9623.927.530
Število prenočitev turistov1.332.89610.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)6.32521.400
Uvoz blaga (mio. EUR)9.97621.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)156.174501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)239.147442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)2.341.7295.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)14.14538.570