Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev142.3562.063.077
Število zaposlenih oseb44.959713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.022,581.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.692.30495.298.760
Število moških71.7331.022.554
Število žensk70.6231.040.523
Naravni prirast126807
Skupni prirast1951.314
Število vrtcev68978
Število otrok v vrtcih6.35585.407
Število učencev v osnovnih šolah12.329170.067
Število dijakov (po prebivališču)5.27774.759
Število študentov (po prebivališču)5.79880.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
57.305803.644
Število samozaposlenih oseb
6.02091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
8.613112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.560,471.555,89
Število podjetij10.195191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
56.932845.415
Število osebnih avtomobilov
75.1161.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
38.321650.111
Število prihodov turistov117.3913.927.530
Število prenočitev turistov379.54510.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)2.76021.400
Uvoz blaga (mio. EUR)1.59521.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)27.750501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)7.667442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)233.7895.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.55438.570