Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.30120.273
Število prebivalcev254.2372.063.077
Število zaposlenih oseb85.248713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)945,251.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.262.35395.298.760
Število moških127.1341.022.554
Število žensk127.1031.040.523
Naravni prirast34807
Skupni prirast3481.314
Število vrtcev123978
Število otrok v vrtcih10.51485.407
Število učencev v osnovnih šolah22.156170.067
Število dijakov (po prebivališču)9.76174.759
Število študentov (po prebivališču)10.00280.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
100.066803.644
Število samozaposlenih oseb
11.86891.561
Število registriranih brezposelnih oseb
15.361112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.429,581.555,89
Število podjetij20.885191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
100.362845.415
Število osebnih avtomobilov
130.8551.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
75.446650.111
Število prihodov turistov387.9983.927.530
Število prenočitev turistov1.372.31010.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)2.43421.400
Uvoz blaga (mio. EUR)1.87221.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)62.524501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)51.317442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)580.2455.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.38038.570