Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km21.04120.273
Število prebivalcev71.2182.063.077
Število zaposlenih oseb20.488713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)956,861.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.074.70395.298.760
Število moških35.7551.022.554
Število žensk35.4631.040.523
Naravni prirast-39807
Skupni prirast-2621.314
Število vrtcev34978
Število otrok v vrtcih2.45785.407
Število učencev v osnovnih šolah5.851170.067
Število dijakov (po prebivališču)2.84074.759
Število študentov (po prebivališču)2.76480.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
26.723803.644
Število samozaposlenih oseb
3.20191.561
Število registriranih brezposelnih oseb
3.517112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.453,621.555,89
Število podjetij5.481191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
26.658845.415
Število osebnih avtomobilov
36.4101.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
17.553650.111
Število prihodov turistov40.5113.927.530
Število prenočitev turistov112.64710.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)91121.400
Uvoz blaga (mio. EUR)55321.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)36.641501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)5.362442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)157.4985.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.07638.570