Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev322.5452.063.077
Število zaposlenih oseb101.371713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)938,531.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.345.99695.298.760
Število moških160.1721.022.554
Število žensk162.3731.040.523
Naravni prirast-560807
Skupni prirast-8081.314
Število vrtcev136978
Število otrok v vrtcih11.82685.407
Število učencev v osnovnih šolah24.431170.067
Število dijakov (po prebivališču)10.75974.759
Število študentov (po prebivališču)11.17880.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
119.012803.644
Število samozaposlenih oseb
13.65091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
18.828112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.420,301.555,89
Število podjetij25.873191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
136.672845.415
Število osebnih avtomobilov
163.7121.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
97.743650.111
Število prihodov turistov251.9823.927.530
Število prenočitev turistov544.12510.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)2.57221.400
Uvoz blaga (mio. EUR)2.06521.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)97.913501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)30.045442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)468.6655.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.98638.570