Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev112.9422.063.077
Število zaposlenih oseb37.587713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)998,391.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.019.84895.298.760
Število moških55.9411.022.554
Število žensk57.0011.040.523
Naravni prirast-29807
Skupni prirast2961.314
Število vrtcev49978
Število otrok v vrtcih4.53785.407
Število učencev v osnovnih šolah8.493170.067
Število dijakov (po prebivališču)3.39874.759
Število študentov (po prebivališču)3.56680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
44.451803.644
Število samozaposlenih oseb
5.33791.561
Število registriranih brezposelnih oseb
5.525112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.533,341.555,89
Število podjetij13.559191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
54.914845.415
Število osebnih avtomobilov
63.3871.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
40.554650.111
Število prihodov turistov736.2393.927.530
Število prenočitev turistov2.268.50710.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)1.07821.400
Uvoz blaga (mio. EUR)1.18421.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)23.524501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)6.226442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)225.4905.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.11738.570