Podatki za leto 2015 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev118.1962.063.077
Število zaposlenih oseb37.422713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)984,591.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.963.45595.298.760
Število moških59.1021.022.554
Število žensk59.0941.040.523
Naravni prirast-111807
Skupni prirast-1181.314
Število vrtcev67978
Število otrok v vrtcih4.63985.407
Število učencev v osnovnih šolah9.483170.067
Število dijakov (po prebivališču)4.33674.759
Število študentov (po prebivališču)4.95580.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
45.436803.644
Število samozaposlenih oseb
6.02391.561
Število registriranih brezposelnih oseb
5.206112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.487,371.555,89
Število podjetij11.553191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
50.550845.415
Število osebnih avtomobilov
68.4351.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
40.755650.111
Število prihodov turistov308.1823.927.530
Število prenočitev turistov683.28910.341.699
Izvoz blaga (mio. EUR)1.23221.400
Uvoz blaga (mio. EUR)88121.248
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)18.218501.277
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)6.620442.498
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)213.8945.211.053
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.02638.570