Občina Hodoš

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Hodoš

Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net

Občina Hodoš/Hodos je del pomurske statistične regije. Meri 18 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 202. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 350 prebivalcev (približno 200 moških in 200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 212. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 20 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –19 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 40,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 21,7 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 49,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 267 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovali pa so ga 4 otroci. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 40 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnji osnovni šoli v šolskem letu 2015/2016 ni bilo učencev , niti dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 10 študentov in 3 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 36 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 19,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 373 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 64 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 89 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (38 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 168 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 147 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)49,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)19,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km21820.273
Število prebivalcev3692.063.077
Število zaposlenih oseb17713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)870,381.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10195.298.760