Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km210920.273
Število prebivalcev8.3952.063.077
Število zaposlenih oseb2.452713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)850,261.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)192.92395.298.760
Število moških4.2501.022.554
Število žensk4.1451.040.523
Naravni prirast-43807
Skupni prirast-191.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih28685.407
Število učencev v osnovnih šolah674170.067
Število dijakov (po prebivališču)31474.759
Število študentov (po prebivališču)33380.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.279804.637
Število samozaposlenih oseb
32691.561
Število registriranih brezposelnih oseb
636112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.255,431.555,89
Število podjetij578191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.369845.415
Število osebnih avtomobilov
4.3151.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.241650.111