Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km211020.273
Število prebivalcev1.4972.063.077
Število zaposlenih oseb223713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)851,601.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)32.48395.298.760
Število moških7551.022.554
Število žensk7421.040.523
Naravni prirast-3807
Skupni prirast141.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih3385.407
Število učencev v osnovnih šolah153170.067
Število dijakov (po prebivališču)6074.759
Število študentov (po prebivališču)8280.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
547804.637
Število samozaposlenih oseb
14491.561
Število registriranih brezposelnih oseb
89112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.250,621.555,89
Število podjetij169191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
593845.415
Število osebnih avtomobilov
7751.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
233650.111