Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev287.3472.063.077
Število zaposlenih oseb193.916713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.140,331.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)36.036.50695.298.760
Število moških138.0431.022.554
Število žensk149.3041.040.523
Naravni prirast650807
Skupni prirast1.0811.314
Število vrtcev132978
Število otrok v vrtcih13.74385.407
Število učencev v osnovnih šolah22.469170.067
Število dijakov (po prebivališču)8.64074.759
Število študentov (po prebivališču)10.83680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
111.627804.637
Število samozaposlenih oseb
11.65891.561
Število registriranih brezposelnih oseb
16.022112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.796,301.555,89
Število podjetij40.612191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
126.938845.415
Število osebnih avtomobilov
145.2271.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
108.581650.111