Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km215120.273
Število prebivalcev56.1082.063.077
Število zaposlenih oseb20.738713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.034,311.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.152.99795.298.760
Število moških27.7931.022.554
Število žensk28.3151.040.523
Naravni prirast263807
Skupni prirast2531.314
Število vrtcev31978
Število otrok v vrtcih2.47685.407
Število učencev v osnovnih šolah4.933170.067
Število dijakov (po prebivališču)1.95874.759
Število študentov (po prebivališču)2.13680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
22.806804.637
Število samozaposlenih oseb
2.14591.561
Število registriranih brezposelnih oseb
2.492112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.584,811.555,89
Število podjetij5.268191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
20.857845.415
Število osebnih avtomobilov
28.7611.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
16.699650.111