Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6432.063.077
Število zaposlenih oseb97713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)929,491.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.61695.298.760
Število moških3371.022.554
Število žensk3061.040.523
Naravni prirast-1807
Skupni prirast-41.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih1485.407
Število učencev v osnovnih šolah45170.067
Število dijakov (po prebivališču)1574.759
Število študentov (po prebivališču)1780.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
212804.637
Število samozaposlenih oseb
2491.561
Število registriranih brezposelnih oseb
45112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.382,531.555,89
Število podjetij57191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
615845.415
Število osebnih avtomobilov
3181.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
183650.111