Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev1.5182.063.077
Število zaposlenih oseb158713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)783,151.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)12.92795.298.760
Število moških8191.022.554
Število žensk6991.040.523
Naravni prirast1807
Skupni prirast-71.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih6685.407
Število učencev v osnovnih šolah124170.067
Število dijakov (po prebivališču)5674.759
Število študentov (po prebivališču)7880.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
643804.637
Število samozaposlenih oseb
11491.561
Število registriranih brezposelnih oseb
80112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.144,141.555,89
Število podjetij134191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
790845.415
Število osebnih avtomobilov
8611.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
371650.111