Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km22420.273
Število prebivalcev5.9552.063.077
Število zaposlenih oseb2.051713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.059,701.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)616.23795.298.760
Število moških2.9831.022.554
Število žensk2.9721.040.523
Naravni prirast58807
Skupni prirast701.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih34585.407
Število učencev v osnovnih šolah667170.067
Število dijakov (po prebivališču)23774.759
Število študentov (po prebivališču)20080.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.579804.637
Število samozaposlenih oseb
28691.561
Število registriranih brezposelnih oseb
205112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.666,611.555,89
Število podjetij614191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.971845.415
Število osebnih avtomobilov
3.4351.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.861650.111