Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev29.3942.063.077
Število zaposlenih oseb6.196713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)926,541.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)636.83695.298.760
Število moških14.4481.022.554
Število žensk14.9461.040.523
Naravni prirast45807
Skupni prirast-701.314
Število vrtcev20978
Število otrok v vrtcih1.42685.407
Število učencev v osnovnih šolah2.644170.067
Število dijakov (po prebivališču)1.11974.759
Število študentov (po prebivališču)1.11180.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.047804.637
Število samozaposlenih oseb
1.28291.561
Število registriranih brezposelnih oseb
1.391112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.394,911.555,89
Število podjetij2.515191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.482845.415
Število osebnih avtomobilov
15.1641.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
10.808650.111