Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6342.063.077
Število zaposlenih oseb64713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.007,571.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.25495.298.760
Število moških3091.022.554
Število žensk3251.040.523
Naravni prirast-1807
Skupni prirast-211.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih1885.407
Število učencev v osnovnih šolah28170.067
Število dijakov (po prebivališču)2874.759
Število študentov (po prebivališču)2280.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
247804.637
Število samozaposlenih oseb
3791.561
Število registriranih brezposelnih oseb
18112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.546,871.555,89
Število podjetij67191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
357845.415
Število osebnih avtomobilov
3641.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
228650.111