Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km27620.273
Število prebivalcev20.9452.063.077
Število zaposlenih oseb5.950713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.013,751.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)800.79995.298.760
Število moških10.4881.022.554
Število žensk10.4571.040.523
Naravni prirast-29807
Skupni prirast-1801.314
Število vrtcev6978
Število otrok v vrtcih64785.407
Število učencev v osnovnih šolah1.674170.067
Število dijakov (po prebivališču)65474.759
Število študentov (po prebivališču)58780.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
8.021804.637
Število samozaposlenih oseb
44691.561
Število registriranih brezposelnih oseb
972112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.553,401.555,89
Število podjetij1.209191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.529845.415
Število osebnih avtomobilov
9.6161.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
7.488650.111