Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km29920.273
Število prebivalcev7.1282.063.077
Število zaposlenih oseb1.229713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)924,931.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)95.55595.298.760
Število moških3.5741.022.554
Število žensk3.5541.040.523
Naravni prirast26807
Skupni prirast291.314
Število vrtcev5978
Število otrok v vrtcih37585.407
Število učencev v osnovnih šolah600170.067
Število dijakov (po prebivališču)22874.759
Število študentov (po prebivališču)25180.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.977804.637
Število samozaposlenih oseb
34291.561
Število registriranih brezposelnih oseb
280112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.379,341.555,89
Število podjetij593191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.628845.415
Število osebnih avtomobilov
3.8211.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.790650.111