Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.3742.063.077
Število zaposlenih oseb209713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)917,681.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.86395.298.760
Število moških6891.022.554
Število žensk6851.040.523
Naravni prirast-5807
Skupni prirast-171.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih4585.407
Število učencev v osnovnih šolah152170.067
Število dijakov (po prebivališču)6474.759
Število študentov (po prebivališču)5280.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
499804.637
Število samozaposlenih oseb
10991.561
Število registriranih brezposelnih oseb
78112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.358,241.555,89
Število podjetij96191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
621845.415
Število osebnih avtomobilov
7491.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
257650.111