Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km24020.273
Število prebivalcev6.7552.063.077
Število zaposlenih oseb554713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)836,101.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)47.88495.298.760
Število moških3.3071.022.554
Število žensk3.4481.040.523
Naravni prirast5807
Skupni prirast-501.314
Število vrtcev3978
Število otrok v vrtcih29585.407
Število učencev v osnovnih šolah491170.067
Število dijakov (po prebivališču)25774.759
Število študentov (po prebivališču)23780.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.645804.637
Število samozaposlenih oseb
34091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
413112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.234,901.555,89
Število podjetij457191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.537845.415
Število osebnih avtomobilov
3.7491.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.451650.111