Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km210520.273
Število prebivalcev8.8792.063.077
Število zaposlenih oseb2.102713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)905,981.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)192.21095.298.760
Število moških4.4531.022.554
Število žensk4.4261.040.523
Naravni prirast-20807
Skupni prirast51.314
Število vrtcev7978
Število otrok v vrtcih32485.407
Število učencev v osnovnih šolah687170.067
Število dijakov (po prebivališču)37074.759
Število študentov (po prebivališču)32680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.274804.637
Število samozaposlenih oseb
39091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
461112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.362,141.555,89
Število podjetij653191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.046845.415
Število osebnih avtomobilov
4.6821.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.081650.111