Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km234020.273
Število prebivalcev14.5232.063.077
Število zaposlenih oseb3.173713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)884,321.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)193.84995.298.760
Število moških7.3801.022.554
Število žensk7.1431.040.523
Naravni prirast-53807
Skupni prirast-1831.314
Število vrtcev6978
Število otrok v vrtcih50885.407
Število učencev v osnovnih šolah1.179170.067
Število dijakov (po prebivališču)44674.759
Število študentov (po prebivališču)53180.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.429804.637
Število samozaposlenih oseb
69091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
1.432112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.312,201.555,89
Število podjetij1.016191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.907845.415
Število osebnih avtomobilov
7.2721.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.294650.111