Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km211620.273
Število prebivalcev16.7652.063.077
Število zaposlenih oseb3.297713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)913,991.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)354.34595.298.760
Število moških8.3161.022.554
Število žensk8.4491.040.523
Naravni prirast52807
Skupni prirast1351.314
Število vrtcev7978
Število otrok v vrtcih89985.407
Število učencev v osnovnih šolah1.513170.067
Število dijakov (po prebivališču)61774.759
Število študentov (po prebivališču)66480.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.890804.637
Število samozaposlenih oseb
68091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
926112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.366,481.555,89
Število podjetij1.483191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.890845.415
Število osebnih avtomobilov
8.8261.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.698650.111