Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km21920.273
Število prebivalcev1.4482.063.077
Število zaposlenih oseb101713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)898,991.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.69495.298.760
Število moških7171.022.554
Število žensk7311.040.523
Naravni prirast-9807
Skupni prirast101.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih4285.407
Število učencev v osnovnih šolah159170.067
Število dijakov (po prebivališču)5274.759
Število študentov (po prebivališču)5680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
542804.637
Število samozaposlenih oseb
7491.561
Število registriranih brezposelnih oseb
126112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.304,351.555,89
Število podjetij60191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
517845.415
Število osebnih avtomobilov
7461.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
249650.111