Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev32.7362.063.077
Število zaposlenih oseb14.784713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)978,661.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.383.21395.298.760
Število moških16.5541.022.554
Število žensk16.1821.040.523
Naravni prirast54807
Skupni prirast21.314
Število vrtcev12978
Število otrok v vrtcih1.32085.407
Število učencev v osnovnih šolah2.722170.067
Število dijakov (po prebivališču)1.17274.759
Število študentov (po prebivališču)1.18280.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.651804.637
Število samozaposlenih oseb
92791.561
Število registriranih brezposelnih oseb
1.993112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.489,261.555,89
Število podjetij2.159191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.132845.415
Število osebnih avtomobilov
15.6231.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
9.766650.111