Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km224120.273
Število prebivalcev11.4192.063.077
Število zaposlenih oseb3.264713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)875,661.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)343.60195.298.760
Število moških5.7501.022.554
Število žensk5.6691.040.523
Naravni prirast-13807
Skupni prirast161.314
Število vrtcev3978
Število otrok v vrtcih46885.407
Število učencev v osnovnih šolah1.017170.067
Število dijakov (po prebivališču)43974.759
Število študentov (po prebivališču)47380.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.808804.637
Število samozaposlenih oseb
47791.561
Število registriranih brezposelnih oseb
561112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.311,811.555,89
Število podjetij1.007191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.500845.415
Število osebnih avtomobilov
6.1691.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.841650.111