Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km29620.273
Število prebivalcev6.9712.063.077
Število zaposlenih oseb1.482713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.035,351.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)127.47195.298.760
Število moških3.5031.022.554
Število žensk3.4681.040.523
Naravni prirast37807
Skupni prirast61.314
Število vrtcev5978
Število otrok v vrtcih35885.407
Število učencev v osnovnih šolah634170.067
Število dijakov (po prebivališču)28374.759
Število študentov (po prebivališču)29680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.021804.637
Število samozaposlenih oseb
38091.561
Število registriranih brezposelnih oseb
345112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.581,231.555,89
Število podjetij447191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.567845.415
Število osebnih avtomobilov
3.8881.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.784650.111