Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km25820.273
Število prebivalcev1.4472.063.077
Število zaposlenih oseb101713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)859,631.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.83495.298.760
Število moških7111.022.554
Število žensk7361.040.523
Naravni prirast-1807
Skupni prirast-211.314
Število vrtcev2978
Število otrok v vrtcih2885.407
Število učencev v osnovnih šolah63170.067
Število dijakov (po prebivališču)4874.759
Število študentov (po prebivališču)4880.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
466804.637
Število samozaposlenih oseb
12291.561
Število registriranih brezposelnih oseb
98112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.251,201.555,89
Število podjetij84191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
776845.415
Število osebnih avtomobilov
7251.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
206650.111