Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km221720.273
Število prebivalcev13.1082.063.077
Število zaposlenih oseb4.389713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)929,811.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)495.36295.298.760
Število moških6.5691.022.554
Število žensk6.5391.040.523
Naravni prirast-10807
Skupni prirast721.314
Število vrtcev6978
Število otrok v vrtcih51185.407
Število učencev v osnovnih šolah981170.067
Število dijakov (po prebivališču)36774.759
Število študentov (po prebivališču)45180.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.063804.637
Število samozaposlenih oseb
74791.561
Število registriranih brezposelnih oseb
597112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.406,691.555,89
Število podjetij1.627191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.839845.415
Število osebnih avtomobilov
7.8981.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.015650.111