Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km23020.273
Število prebivalcev2.3522.063.077
Število zaposlenih oseb426713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)731,261.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)38.61595.298.760
Število moških1.2101.022.554
Število žensk1.1421.040.523
Naravni prirast0807
Skupni prirast-221.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih9285.407
Število učencev v osnovnih šolah196170.067
Število dijakov (po prebivališču)8474.759
Število študentov (po prebivališču)11380.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
953804.637
Število samozaposlenih oseb
14391.561
Število registriranih brezposelnih oseb
146112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.059,071.555,89
Število podjetij188191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
828845.415
Število osebnih avtomobilov
1.2621.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
602650.111