Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3012.063.077
Število zaposlenih oseb123713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)921,591.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.45695.298.760
Število moških6651.022.554
Število žensk6361.040.523
Naravni prirast5807
Skupni prirast-91.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih4085.407
Število učencev v osnovnih šolah91170.067
Število dijakov (po prebivališču)4574.759
Število študentov (po prebivališču)4280.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
471804.637
Število samozaposlenih oseb
7291.561
Število registriranih brezposelnih oseb
71112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.370,691.555,89
Število podjetij65191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
471845.415
Število osebnih avtomobilov
6611.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
205650.111